Onderzoek HBvl en UHasselt

Deel of print dit artikel

Is het een algemene, politieke moeheid? Wellicht niet. De burger lijkt immers wel vragende partij om zich te engageren. Drie op de tien Limburgers vindt dat burgerparticipatie de komende jaren een van de topprioriteiten van de lokale besturen moet zijn. Bij 55-plussers is dat zelfs één op de drie. “Er zit heel wat slijtage op de traditionele democratie, met partijen, gemeenteraden en colleges”, zegt politicoloog Johan Ackaert (UHasselt). “Terwijl de politieke partijen vroeger ingeworteld zaten in allerlei organisaties, verliezen zij nu door de ontzuiling hun antennes in de wijken. Dat maakt dat de burger het gevoel heeft dat hij zijn problemen en behoeften niet meer kwijt kan. Daarnaast zijn mensen ook mondiger en hoger opgeleid dan vroeger. Die factoren verklaren de vraag naar nieuwe vormen van participatiekanalen.”

HBvL

Pro Leopoldsburg-Heppen speelde hier vorige verkiezingen al op in door in de wijken gaan te vragen wat de problemen waren en welke pijnpunten men graag zou zien weggewerkt worden. 

Al deze opmerkingen hebben we, in de mate van het mogelijke, in ons programma gegoten.

Ledenlogin

Profiel