Vaderdagbrunch save the date

Vaderdagbrunch van Pro Leopoldsburg-Heppen zondag 11 juni

Wij verwelkomen u graag op onze eerste vaderdagbrunch in zaal De Orbis.

Verras je vader en schijf je met je gezin in voor onze vaderdagbrunch.

Inschrijven kan via onze bestuursleden of via deze pagina voor 4 juni.

Prijs volwassenen: €20
Kinderen (5-12 jaar): €10
Kinderen (-5 jaar): gratis

Nieuws uit eigen gemeente

Dit is Pro

Onze missie

PRO Leopoldsburg-Heppen stelt zich als open politieke partij tot doel om op lokaal niveau aan positief kritische politiek te doen, dit vanuit een liberale invalshoek. Elk lid kan binnen de partij zonder beperking zijn of haar mening of standpunt kenbaar maken. De partij steunt op leden die een vrijwillig engagement opnemen en dit naar hun best vermogen en volgens hun eigen interesses invullen. We onderschrijven de liberale waarden waarbij het individu het recht heeft zijn leven zo vrij mogelijk te leiden maar wel medeverantwoordelijk is voor zijn omgeving, iedereen heeft gelijke rechten en plichten. We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan een veilig en leefbaar Leopoldsburg-Heppen waarbij elke burger zijn of haar plaats gevonden heeft en kent.

Onze visie

Wij willen een solidaire en zorgzame gemeente creëren waar iedereen, ongeacht afkomst –  ras, geloof – voorkeuren – …, zich thuis voelt.
Centraal staan voor ons een stevige lokale economie met oog voor de kwetsbaren en een bruisend verenigingsleven.
Een open en transparant beleid met voldoende inspraak voor de inwoners waarin we streven naar een optimale balans tussen mens, maatschappij en milieu.

Contacteer ons