BBQ Pro

BBQ van Pro Leopoldsburg-Heppen zondag 25 september

Deuren open vanaf 15u voor een gezellig terrasje en een leuk springkasteel voor de kindjes.

Vanaf 16.30u staan onze bakkers klaar om lekker eten te voorzien. 

MKOK, Burkelstraat.

Sauzen en groenten inbegrepen.

Nieuws uit eigen gemeente

Wegeniswerken

Vanaf 12 april starten werkzaamheden aan het kruispunt van de N73 (Hospitaalstraat/Hechtelsesteenweg) met de Koningin Louisa-Marialaan. Deze werken zullen 4 tot 5 weken in beslag

Lees meer

Dit is Pro

Onze missie

PRO Leopoldsburg-Heppen stelt zich als open politieke partij tot doel om op lokaal niveau aan positief kritische politiek te doen, dit vanuit een liberale invalshoek. Elk lid kan binnen de partij zonder beperking zijn of haar mening of standpunt kenbaar maken. De partij steunt op leden die een vrijwillig engagement opnemen en dit naar hun best vermogen en volgens hun eigen interesses invullen. We onderschrijven de liberale waarden waarbij het individu het recht heeft zijn leven zo vrij mogelijk te leiden maar wel medeverantwoordelijk is voor zijn omgeving, iedereen heeft gelijke rechten en plichten. We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan een veilig en leefbaar Leopoldsburg-Heppen waarbij elke burger zijn of haar plaats gevonden heeft en kent.

Onze visie

Wij willen een solidaire en zorgzame gemeente creëren waar iedereen, ongeacht afkomst –  ras, geloof – voorkeuren – …, zich thuis voelt.
Centraal staan voor ons een stevige lokale economie met oog voor de kwetsbaren en een bruisend verenigingsleven.
Een open en transparant beleid met voldoende inspraak voor de inwoners waarin we streven naar een optimale balans tussen mens, maatschappij en milieu.

Contacteer ons