Terug naar overzicht
Marleen Kauffmann en Wouter Beke in tandem naar verkiezingen

Marleen Kauffmann en Wouter Beke in tandem naar verkiezingen

Danny Bloemen (PRO) op plaats vier

Twee weken geleden kondigden Wouter Beke en Marleen Kauffmann samen met Danny Bloemen aan dat CD&V Leopoldsburg in kartel met de lokale lijst PRO naar de verkiezingen gaat. Nu heeft het partijbestuur van CD&V beslist dat Marleen Kauffmann deze lijst zal trekken en dit in tandem met Wouter Beke, die op de tweede plaats staat. Het partijbestuur van PRO schuift Danny Bloemen naar voor op plaats vier.

Wouter Beke: “Ik ben sinds 2013 burgemeester van onze gemeente en doe dit met hart en ziel. We hebben de gemeente deze twee legislaturen een ware metamorfose zien ondergaan. Leopoldsburg is een zorgzame gemeente met een uitgebreid aanbod voor kinderen, gezinnen en ouderen. We hebben een prachtig aanbod op vlak van vrije tijd, cultuur, sport en toerisme. Er is onder onze leiding geïnvesteerd in mensen, stenen en allerlei projecten die elke dag het verschil maken.

– Alle gemeentelijke diensten zijn op één plaats gecentraliseerd in een nieuw gemeentehuis om zo toegankelijker te kunnen zijn. Vroeger werden de mensen van het ene gebouw naar het andere gebouw gestuurd. Dat nieuw gemeentehuis is trouwens een van de meest duurzame overheidsgebouwen van het land.

– Er is een nieuwe brandweerkazerne gekomen, een nieuw woonzorgcentrum, twee nieuwe kinderopvanginitiatieven, een nieuw dagverzorgingscentrum en een nieuw museum.

– We hebben historische monumenten zoals de grote kerk gerestaureerd.

– Daarnaast plannen we ook nog een nieuwe jongeren- en sociale campus op kwartier Ijzer, waar ook nieuwe chirolokalen komen en een nieuw zwembad. Er was de uitbreiding van de kinderopvang en De Stek met Ons Centrum.

– Er zijn de geplande grote investeringen in ons militair garnizoen.

– We hebben in deze barre tijden van individualisering de onderlinge verbondenheid proberen te versterken met twee Grote Rappels waar honderden vrijwilligers aan deelgenomen hebben, tienduizenden mensen zijn naar komen kijken en waar we in 2025 een derde editie van plannen.

Dit alles hebben we gedaan zonder de belastingen te verhogen. Dankzij mijn engagement in Brussel heb ik extra financiering voor het museum, de chiro, De Stek, het dienstencentrum, de kerk etc naar Leopoldsburg gehaald. Zonder de tientallen miljoenen subsidies uit Brussel hadden we al deze investeringen in Leopoldsburg niet kunnen doen zonder belastingverhogingen.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de elektrificatie van de spoorlijn Hasselt-Mol. Ooit overwoog de NMBS om de spoorlijn te schrappen wegens te duur. Ik heb jarenlang in Brussel moet trekken en sleuren voor de elektrificatie waardoor het station van Leopoldsburg gegarandeerd blijft: nu hebben we goedkopere, energiezuinigere en milieuvriendelijkere treinen in de toekomst.

Tot slot bewijst de bestuurskrachtanalyse, die we over meerderheid en oppositie heen hebben laten uitvoeren, dat Leopoldsburg vandaag bestuurskrachtig is. We hebben een sterk aanbod voor onze inwoners en zijn financieel gezond. We hebben de helft van de schuld van het Vlaamse gemiddelde terwijl we 40% minder middelen krijgen dan het Vlaamse gemiddelde. Maar we moeten ons voorbereiden op de toekomst en hard blijven werken om dit aanbod van diensten ook in de komende jaren te kunnen blijven garanderen.

Ik wil me de komende jaren blijven inzetten voor onze gemeente, maar in een andere rol. Ik ben gevraagd om de Europese lijst voor CD&V te trekken. Dit Europees mandaat zal me toelaten om

verder te blijven waken over de ‘kampse’ belangen in Brussel. Zelf vind ik dit moeilijk combineerbaar met het burgemeesterschap van Leopoldsburg. Veel mensen hebben me gevraagd Leopoldsburg niet achter te laten en ik zou het ook niet kunnen. Dus ik neem geen afscheid, maar kies voor een andere rol.

Bij de aankomende lokale verkiezingen steun ik Marleen Kauffmann als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester van onze lijst PROCD&V.

Marleen heeft tijdens mijn ministerschap het waarnemend burgemeesterschap plichtsgetrouw waargenomen en ingevuld. Samen met mij, met CD&V en PRO is het onze gemeenschappelijke ambitie om de grootste partij van Leopoldsburg te blijven en ook na 2024 met Marleen de burgemeester te blijven leveren.

Marleen Kauffmann: “Ik ben ongelofelijk trots om de kartellijst PROCD&V te mogen trekken als kandidaat-burgemeester voor deze mooie gemeente. Een dankjewel gaat uit naar Wouter voor de kans die ik krijg om met een sterke lijst naar de verkiezingen te trekken. Ook een dankjewel aan onze bestuursleden voor het unaniem akkoord om mezelf op plaats 1 en Wouter op plaats 2 te stemmen zodat we als een tandem naar de verkiezingen kunnen gaan. We zijn complementair aan elkaar en werken 7 op 7 voor alle inwoners. We willen allemaal een gemeente waar het goed is om te wonen, leven en werken. Waar een goed vrijetijdsaanbod is en waar nog veel groen is. Waar we lokaal kunnen winkelen en genieten van het lekkere eten en drinken bij onze plaatselijke horeca. Waar er veel aandacht gaat naar onze senioren, mensen met beperkingen en mensen in armoede. We zijn er voor IEDEREEN.

Als moeder, echtgenote en campusmanager weet ik ook goed wat er leeft. Het is niet altijd gemakkelijk om er altijd voor iedereen te zijn, maar dat probeer ik wel te doen. Ik luister, sta dicht bij de mensen en zal samen met een heel team werken aan de verdere uitbouw van Leopoldsburg en Heppen.

In 2005 nam ik voor de eerste keer deel aan de verkiezingen en werd verkozen als gemeenteraadslid. Enkele jaren later mocht ik het fractieleiderschap van wijlen ereburgemeester Door Steyaert op mij nemen. In 2012 ben ik schepen geworden, iets wat ik tot op vandaag, met hart en ziel doe.

Toen Wouter minister werd in 2019 heb ik met veel enthousiasme het burgemeesterschap waargenomen in combinatie met mijn bevoegdheden als schepen. Er was de DGRII, opnieuw een NOC, bevrijdingsfeesten, opmaak nieuw meerjarenplan, Liberation Garden etc. En in maart 2020 brak corona uit. Er is al veel gerealiseerd maar er ligt nog heel veel werk op de plank. Wij hopen door te kunnen doen, want er is veel goesting en energie.

Danny Bloemen: “De afgelopen maanden hebben we met een delegatie van PRO en CD&V al nauw kunnen samenwerken ter voorbereiding van deze kartellijst. De synergie tussen beide partijen werd hier alleen maar door versterkt. Gisteren (12/12) werd ik officieel door onze algemene ledenvergadering naar voor geschoven als de kopman voor PRO, waardoor ik de 4de plaats zal innemen op de kartellijst.

Sinds September 2010 zetel ik in de gemeenteraad. Inwoners die de gemeenteraden volgen weten dat gemeentepolitiek mij nauw aan het hart ligt. Met dezelfde passie en gedrevenheid zal ik graag deze ploeg versterken om zo mee te bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Als sociale liberaal zie ik vooral grote uitdagingen bij onze lokale economie en de inspraak van onze burgers.”

Deel dit bericht

Reageer op dit artikel