Terug naar overzicht

Corona update specifiek voor Leopoldsburg

Wat betekenen de maatregelen voor Leopoldsburg?

wat betekenen al de nieuwe richtlijnen nu voor Leopoldsburg? Welke diensten blijven open, waar en hoe moet je een afspraak maken? Dit is een corona update specifiek voor Leopoldburg.

Gemeentehuis
Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben.
Documenten worden zoveel mogelijk per e-mail of per post bezorgd, zodat je ze niet moet komen afhalen.
Huwelijken in het gemeentehuis kunnen doorgaan met een maximum van 30 aanwezigen (inclusief de ambtenaar van de burgerlijke stand).Info 011 34 92 10
Bibliotheek
De bibliotheek is opnieuw geopend, maar ook het systeem om boeken te reserveren en af te halen blijft van kracht. In de bibliotheek is het verplicht om een mondmasker te dragen (voor iedereen die 12 jaar of ouder is).
CC en Buurthuis
De balie van het CC is geopend. Het Buurthuis kan ook nog steeds gebruikt worden, maar de capaciteit van de zalen is aangepast aan de maatregelen. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in de theaterzaal van het cultuurcentrum, voor iedereen die 12 jaar of ouder is.
Dienstencentrum
Dienstencentrum Den Tuinhoek zal gesloten blijven vanaf maandag 19/10/2020, voorlopig tem. vrijdag 13/11/2020.
Gaan eten in het seniorenrestaurant zal tijdens de sluitingsperiode ook niet mogelijk zijn.
Vanaf dinsdag 20/10/2020 start de dienst maaltijden aan huis terug op. Deze dienst levert wekelijks maaltijden aan huis van maandag tem. vrijdag. Een maaltijd kost 7,90 euro, sociaal tarief : 6,88 euro.
Indien je hier gebruik van wenst te maken, neem je contact op met het nummer 011/34 92 10 of mail je naar resto@ocmwleopoldsburg.be .Het cafetaria is eveneens volledig gesloten.
Mindermobielencentrale ’t Mobieleke
De mindermobielencentrale ’t Mobieleke blijft actief, maar enkel voor medische en paramedische ritten, en voor boodschappen.
VriendENtaal
De activiteiten van ‘VriendENtaal’ gaan door in kwartier IJzer (Michellaan 9), met respect voor de corona maatregelen.
Huis van het Kind
De Gezinsbond en de opvoedingswinkel hebben hun zitdagen geannuleerd.
Kind en Gezin houdt wel consultaties. Voor meer informatie: www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
IBO
De IBO’s blijven open voor en na de schooluren, zoals gewoonlijk.
Recyclagepark en afvalophaling
Het recyclagepark is enkel op afspraak geopend. Je vindt meer informatie op www.leopoldsburg.be/recyclagepark-corona
Ophalingen aan huis: de ophaling van papier en karton, PMD-afval, groenafval, grofvuil en oud ijzer/metaal vinden plaats volgens de normale regeling: https://www.leopoldsburg.be/afvalophaling
Je kunt opnieuw (kleine) hoeveelheden asbestafval naar het recyclagepark brengen, maar daarvoor moet je eerst het juiste verpakkingsmateriaal aanvragen. Meer info vind je hier.
De ophaling van asbest aan huis ging weer van start. U kan een aanvraag voor ophaling indienen via dit formulier: https://www.limburg.net/ophaling-aan-huis
In het recyclagepark is het voor iedereen die 12 jaar of ouder is verplicht om een mondmasker te dragen.
Rommelmarkt en zaterdagmarkt
De rommelmarkt zal in 2020 niet doorgaan.
De zaterdagmarkt gaat door, met respect voor de hygiënemaatregelen. Er mag ter plaatse geen voeding of drank geconsumeerd worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht op de markt in Leopoldsburg, voor wie 12 jaar of ouder is.
Sociale Dienst
De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.
Het oplaadpunt voor budgetmeters blijft ook toegankelijk.
Sportdienst en zwembad
De sporthal en het zwembad is opnieuw geopend.
Technische dienst
De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.
Toeristische dienst
De toeristische dienst is weer geopend.
Zitdagen van externe diensten
De zitdagen van de pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) worden geannuleerd.
De zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand gaan elke 2de maandag van de maand door in het gemeentehuis van 17.00 tot 18.00 uur. Voor juridisch advies kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 74 323.
Het huurderssyndicaat zal in de maanden juni, juli en augustus 2020 alleen zitdagen organiseren in Hasselt, Genk en Beringen. Je hebt de keuze om een afspraak te maken voor één van deze zitdagen (Hasselt- Beringen- Genk) of om via mail of telefoon geholpen te worden.
Het huurderssyndicaat is bereikbaar op 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.

Voor meer info verwijzen we je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be
De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:
Twitter: @be_gezondheid
Facebook: @volksgezondheid
Contact center: 0800 14 689
De nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dijken voor heel Belgie.
Horeca sluit
De horeca sluit voor 1 maand. Zowel cafés als restaurants. Eten afhalen zal wel nog kunnen en dat kan tot 22 uur. Alcohol verkopen kan weliswaar maar tot 20 uur. Nachtwinkels sluiten ook om 22 uur.
Avondklok
De avondklok gaat in vanaf middernacht en loopt af om 5 uur ’s morgens. Wie voor zijn werk onderweg is, mag wel nog buiten komen. Een rit voor medische hulp is ook mogelijk.
Contacten
Het aantal “knuffelcontacten” wordt teruggeschroefd naar amper één.
Je zal thuis wel nog vier gasten mogen uitnodigen, al zal je afstand moeten houden. Dat moeten dezelfde vier zijn, na twee weken mag je weer nieuwe mensen uitnodigen.
Telewerken
Telewerken wordt de regel, toch daar waar het kan. “Dat is niet omdat kantoren of bedrijven onveilig zouden zijn, maar we willen minder verplaatsingen.
Sport- en cultuur
De bestaande protocollen voor sport en cultuur blijven nog een week geldig. Intussen zal regeringscommissaris nieuwe, strengere regels uitwerken. Evenementen die niet onder de bestaande protocollen vallen, worden beperkt tot 40 personen.
Onderwijs
Het leerplichtonderwijs in code geel blijft, dat betekent dat iedereen naar school kan gaan. Het hoger onderwijs schakelt over op code oranje. In de loop van het weekend wordt met het onderwijsveld afgetoetst wanneer die nieuwe situatie van start kan gaan. Dat betekent een bezetting van één op vijf in de aula’s van de universiteiten en 20 procent op de campus in hogescholen. Voor eerstejaars mogen er versoepelingen komen..
Barometer
De barometer die de alarmfases zou koppelen aan maatregelen, staat nog niet op punt. Het principe van de barometer is goedgekeurd en de drempelwaarden ook. Er komen geen kleuren, want die codes bestaan al voor scholen en dat zou te verwarrend zijn. Er komen wel alarmniveaus in cijfers. Momenteel zitten we op niveau 4.
Wel markten, maar geen kerstmarkten
Markten waar je eten kan kopen kunnen doorgaan. Ook kleine kermissen voor maximaal 200 mensen. Maar kerstmarkten en winterdorpen kunnen we voorlopig vergeten. Net als rommelmarkten.
Koffietafels
Koffietafels zijn ook nog mogelijk tot maximaal 40 personen.
Steunmaatregelen
Voor bedrijven komen er allerlei maatregelen zoals een verdubbeling van overbruggingskredieten en een tijdelijke kwijtschelding van RSZ-bijdragen. Ook Vlaanderen voorziet forse steunmaatregelen voor wie tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt. “Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder”. De steun bedraagt 10 procent van de omzet.” Dat zou de helft van de vaste kosten moeten dekken.
Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.

Deel dit bericht

Reageer op dit artikel