Corona update Leopoldsburg

Corona update Leopoldsburg

Deel of print dit artikel

Corona update Leopoldsburg

Corona update Leopoldsburg

De regel van vier
De regel van vier in de binnenruimte vervalt. Er mag vanaf nu slechts één persoon tegelijk worden uitgenodigd, en dat is tegelijk ook het knuffelcontact. Wie alleen woont, krijgt een uitzondering en mag twee personen uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
Niet-medische contactberoepen
Kappers en schoonheidssalons, moeten sluiten.
WINKELS
Niet-essentiële winkels moeten dicht, zoals ook in maart het geval was. Ze mogen wel afhaalservice invoeren.
ONDERWIJS
De herfstvakantie wordt verlengd tot 15 november. Daarna zal er in de hoogste graden van het secundair onderwijs afgewisseld worden tussen afstandsonderwijs en gewoon onderwijs.
BEZOEK
We mogen thuis nog één iemand ontvangen, dat moet tegelijkertijd het knuffelcontact zijn. De regel van vier geldt nog voor buitenactiviteiten.
WERK
Telewerk wordt verplicht. Als telewerk niet mogelijk is, dan zijn mondmaskers en ventilatie verplicht.
CONTACTBEROEPEN
Niet-medische contactberoepen – zoals kappers en schoonheidsspecialist – worden stopgezet.
Vakantieparken
Vakantieparken moeten na 3 november dicht. Tot dan zijn alle indooractiviteiten er ook gesloten.
Restaurants en bars in hotels moeten dicht.
Begrafenissen/Huwelijken
Op begrafenissen mogen 15 mensen aanwezig zijn, zonder koffietafel.
Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
Avondklok
De avondklok blijft gelden zoals voordien. Van 00.00 uur tot 05.00 uur moet je binnenblijven.
De regels in Leopoldsburg
Alle activiteiten die door de gemeentelijke diensten georganiseerd worden tot en met 22 november stopgezet worden.
De volgende gebouwen worden gesloten:
Het CC*, Het Buurthuis ,De sporthal*, Het zwembad,
Kwartier IJzer, Dienstencentrum Den Tuinhoek (was al gesloten)
* behalve voor activiteiten die onder het protocol van onderwijs vallen
Deze diensten blijven wel geopend:
Het gemeentehuis, De bibliotheek, De buitenschoolse kinderopvang, Het Huis van het Kind, Het recyclagepark,
De technische dienst, De toeristische dienst,
Gemeentelijke diensten
Al onze diensten blijven telefonisch bereikbaar. Probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch of per e-mail te regelen. Ook via het thuisloket op www.leopoldsburg.be kan je heel wat zaken regelen.
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben.
Kijk eerst of je via het thuisloket geholpen kunt worden
Maak een afspraak via ons afsprakensysteem of bel naar 011 34 92 10
Heb je nog vragen? Bel 011 34 92 10
Documenten worden zoveel mogelijk per e-mail of per post bezorgd, zodat je ze niet moet komen afhalen.
 
Bibliotheek
De bibliotheek blijft open, maar we raden de gebruikers aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het afhaalsysteem. Voor meer info daarover: www.leopoldsburg.be/nieuw-afhaalsysteem-in-de-bibliotheek. In de bibliotheek is het verplicht om een mondmasker te dragen (voor iedereen die 12 jaar of ouder is).
CC en Buurthuis
Alle gemeentelijke culturele activiteiten in het CC en het Buurthuis worden geannuleerd. Tickethouders en inschrijvers worden de volgende dagen gecontacteerd. Alleen de activiteiten die onder het protocol van het onderwijs vallen, kunnen blijven doorgaan.
Dienstencentrum, Seniorenrestaurant, cafetaria Den Tuinhoek en Mindermobielencentrale ’t Mobieleke
Dienstencentrum Den Tuinhoek was al gesloten. Meer info hierover, ook over het cafetaria, het seniorenrestaurant en de mindermobielencentrale, vind je op www.leopoldsburg.be/tijdelijke-sluiting-van-dienstencentrum-door-covid-19
Diversiteit
De activiteiten van Taal & Talent in de herfstvakantie worden afgelast. Ook de bijeenkomsten van VriendENtaal worden stopgezet.
Huis van het Kind
De Gezinsbond en de opvoedingswinkel hebben hun zitdagen geannuleerd.
Kind en Gezin houdt wel consultaties. Voor meer informatie: www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
Een afspraak maken (of annuleren) doe je via de diensten van Kind en Gezin. De contactgegevens (en meer info) van Kind en Gezin vind je hier: http://huisvanhetkindwestlimburg.be/nl/aanboddetail/565
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang blijft geopend in de drie locaties. We vragen de ouders wel om zoveel mogelijk op zoek te gaan naar eigen opvangmogelijkheden voor hun kinderen. We willen zo weinig mogelijk nieuwe bubbels creëren.
Recyclagepark en afvalophaling
Het recyclagepark is enkel op afspraak geopend. Je vindt meer informatie op www.leopoldsburg.be/recyclagepark-corona. Ophalingen aan huis: de ophaling van papier en karton, PMD-afval, groenafval, grofvuil en oud ijzer/metaal vinden plaats volgens de normale regeling: https://www.leopoldsburg.be/afvalophaling
Je kunt opnieuw (kleine) hoeveelheden asbestafval naar het recyclagepark brengen, maar daarvoor moet je eerst het juiste verpakkingsmateriaal aanvragen. Meer info vind je hier.
De ophaling van asbest aan huis ging weer van start. U kan een aanvraag voor ophaling indienen via dit formulier: https://www.limburg.net/ophaling-aan-huis
In het recyclagepark is het voor iedereen die 12 jaar of ouder is verplicht om een mondmasker te dragen.
Rommelmarkt
De rommelmarkt zal in 2020 niet doorgaan.
Sociale Dienst
De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.
Het oplaadpunt voor budgetmeters blijft ook toegankelijk.
Sportdienst en zwembad
Alle gemeentelijke sportactiviteiten, inclusief de sportkampen tijdens de herfstvakantie, worden geannuleerd. De sporthal en het zwembad worden gesloten, dus trainingen en wedstrijden zullen er niet kunnen plaatsvinden. Alleen activiteiten die onder het protocol van het onderwijs vallen, kunnen nog doorgaan in de sporthal.
Technische dienst
De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.
Toeristische dienst
De balie van de toeristische dienst blijft geopend. Alle groepsactiviteiten worden wel afgelast, met uitzondering van de activiteiten die onder het protocol van het onderwijs vallen.
Zaterdagmarkt
De zaterdagmarkt gaat door, met respect voor de hygiënemaatregelen. Er mag ter plaatse geen voeding of drank geconsumeerd worden.
Het dragen van een mondmasker is verplicht op de markt in Leopoldsburg, voor wie 12 jaar of ouder is.
Zitdagen van externe diensten
De zitdagen van de pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) worden geannuleerd.
De zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand gaan elke 2de maandag van de maand door in het gemeentehuis van 17.00 tot 18.00 uur. Voor juridisch advies kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 74 323.
Het huurderssyndicaat organiseert voorlopig geen zitdagen in Leopoldsburg waar je zonder afspraak terecht kan.
Je kan wel een afspraak maken met het huurderssyndicaat (via tel. 011 333 576). Deze afspraak kan dan plaats vinden in het gemeentehuis van Leopoldsburg.
Het huurderssyndicaat is bereikbaar via tel. 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.
Gratis mondmaskers
 

De gemeente Leopoldsburg heeft mondmaskers aangekocht voor alle inwoners vanaf 12 jaar. Je kunt deze downloaden onderaan dit bericht.Je kunt een gratis mondmasker afhalen voor alle gezinsleden vanaf 12 jaar (geboren in 2008 of vroeger). Je krijgt tegelijk ook de twee filters per persoon mee die door de federale overheid aangeboden worden. (*)Indien je je masker nog niet afgehaald hebt, dan kan dat nog tot 31 december 2020.Op de volgende locaties kan je hiervoor terecht

  • Carrefour Market Heppen Leopoldsburgsesteenweg 120
  • Dagbladhandel Severine Leopoldsburgsesteenweg 1
  • Dip & Da Generaal de Krahestraat 143
  • Krantenshop Hilde Antwerpsesteenweg 2
  • Spar Leopoldsburg Koningsstraat 25
  • Total Tankstation Leopoldsburgsesteenweg 81

Je krijgt ook de mondmaskers en filters voor je gezinsleden vanaf 12 jaar mee die op jouw adres gedomicilieerd zijn. Die hoeven dus niet allemaal apart naar het afhaalpunt te gaan. Het aantal maskers dat je meekrijgt, hangt af van je gezinstoestand op 10/05/2020.Je elektronische identiteitskaart Om je mondmasker(s) en filters af te halen, heb je je elektronische identiteitskaart nodig. Vergeet deze dus zeker niet!

Leopoldsburg solidair: anderen helpen tijdens de coronacrisis
Wat kan je doen om andere inwoners van Leopoldsburg te helpen tijdens de coronacrisis? En wat moet je doen als je zelf hulp nodig hebt? De gemeente helpt om mensen bij elkaar te brengen met ‘Leopoldsburg Solidair’.
Nu er heel wat mensen in quarantaine zitten, is er ook weer meer vraag naar vrijwilligershulp. Daarom lanceren we opnieuw een oproep:
Heb je nog een beetje tijd over, registreer je dan op www.leopoldsburg.be/vrijwilliger en help de mensen in je buurt.
Mensen die hulp nodig hebben, kunnen terecht op www.leopoldsburg.be/hulpvraag-covid-19.
Voor meer info
We verwijzen je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be
De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:
Twitter: @be_gezondheid
Facebook: @volksgezondheid
Contact center: 0800 14 689

Ledenlogin

Profiel