Installatievergadering gemeenteraad

14-01-2019

Woensdag 2 januari was het de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Leopoldsburg. Naast Danny Bloemen, komt Paula Cebo voor onze fractie zetelen in de raad.

Ons programma : lokale economie, drijfveer naar succes

13-10-2018

Onze handelaars kunnen wel wat extra impulsen gebruiken. De centrumcoach moet blijven en een handelscoach worden voor de hele gemeente, de promotaks moet hervormt worden en de leegstand moet aangepakt worden.

Ons programma : de jeugd is de toekomst

12-10-2018

De jeugd is de toekomst en moet dus alle nodige ondersteuning krijgen om zich veilig te kunnen ontwikkelen: voldoende opvang en speeltuinen, een nieuw jeugdhuis met heuse jeugdbelevingszone, stimuleren en ondersteunen van verenigingen en organisaties, … We zijn er voor onze jeugd.

Ons programma : ruimtelijke ordening

11-10-2018

Met behulp van enkele belangrijke ingrepen willen we onze gemeente opwaarderen voor jong en oud, ondernemers en particulieren. Een slimme invulling van het domein Reigersvliet, het terugdringen van de leegstand, een doordachte sociale bouwstop en duidelijkheid over het onderhoud van onze militaire wijken zijn daar enkele voorbeelden van. Iemand moet het doen!

Ons programma : van cultuur tot communicatie

10-10-2018

Doordacht investeren in ons cultuuraanbod is belangrijk. De communicatie naar inwoners moet directer en open zijn. Meer burgers moeten bereikt worden en dit op een transparante manier.

Ons programma : koning auto of toch maar de fiets?

09-10-2018

Om onze mobiliteitsproblemen op te lossen moeten we out-of-the-box durven denken. Niet enkel veilige schoolomgevingen, maar ook het volledig traject van en naar school moet veiliger. We willen meer en betere voorzieningen voor de zwakke weggebruikers. Er moet een duidelijke oplossing komen voor het zwaar doorgaand verkeer.

Ons programma : met een blik op het milieu

08-10-2018

Zwerfvuil is terecht een doorn in het oog van velen. Er komt nog steeds ongezuiverd rioolwater rechtstreeks in de beken van onze gemeente. Samen gaan we voor een propere gemeente.

Ons programma : een toeristisch Bourg-Leopold

06-10-2018

Toerisme kan een hefboom zijn om ons handelscentrum een extra impuls te geven. Leopoldsburg heeft als grootste garnizoensstad van Vlaanderen een heden, maar zeker ook een verleden. Dit verleden kan een aantrekkingspool zijn voor mensen buiten onze gemeente.

Ons programma : sportkriebels in Leopoldsburg en Heppen

05-10-2018

In onze gemeente moet iedereen die dat wil, de kans krijgen om sport te beoefenen naar haar of zijn keuze, in de mate van het aanbod dat de verschillende sportclubs aanbieden.

Ons programma : Leopoldsburg-Heppen vs (kinder)armoede

04-10-2018

Niettegenstaande we hier in onze gemeente een grote strijdmacht hebben is er één strijd waar we ons niet tegen kunnen bewapenen: Leopoldsburg sluit de top 5 af in Limburg met geboortes in kansarme gezinnen. Bijna 1 kind op 5 groeit op in armoede.