Installatievergadering gemeenteraad

14-01-2019

Woensdag 2 januari was het de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Leopoldsburg. Naast Danny Bloemen, komt Paula Cebo voor onze fractie zetelen in de raad.

Ons programma : lokale economie, drijfveer naar succes

13-10-2018

Onze handelaars kunnen wel wat extra impulsen gebruiken. De centrumcoach moet blijven en een handelscoach worden voor de hele gemeente, de promotaks moet hervormt worden en de leegstand moet aangepakt worden.

Ons programma : de jeugd is de toekomst

12-10-2018

De jeugd is de toekomst en moet dus alle nodige ondersteuning krijgen om zich veilig te kunnen ontwikkelen: voldoende opvang en speeltuinen, een nieuw jeugdhuis met heuse jeugdbelevingszone, stimuleren en ondersteunen van verenigingen en organisaties, … We zijn er voor onze jeugd.

Ons programma : ruimtelijke ordening

11-10-2018

Met behulp van enkele belangrijke ingrepen willen we onze gemeente opwaarderen voor jong en oud, ondernemers en particulieren. Een slimme invulling van het domein Reigersvliet, het terugdringen van de leegstand, een doordachte sociale bouwstop en duidelijkheid over het onderhoud van onze militaire wijken zijn daar enkele voorbeelden van. Iemand moet het doen!

Ons programma : van cultuur tot communicatie

10-10-2018

Doordacht investeren in ons cultuuraanbod is belangrijk. De communicatie naar inwoners moet directer en open zijn. Meer burgers moeten bereikt worden en dit op een transparante manier.

Onze mensen